Nieuws

Bedrijf kopen, verkopen, fuseren of niets doen?

In het eerste half jaar van 2018 is de vraag naar bedrijven onverminderd hoog gebleven. In alle sectoren is de vraag groter dan het aanbod. Gemiddeld zijn er voor een MKB-bedrijf op dit moment 6 serieus geïnteresseerde koopkandidaten.

Overnameprijzen blijven stijgen

De toenemende vraag in combinatie met een onveranderd aanbod heeft ook de eerste 6 maanden van 2018 tot hogere prijzen geleid. De EBITDA multiple is in het afgelopen half jaar voor geen enkele sector gedaald. Opvallend: De sectoren waarbij de gemiddelde EBITDA multiple in H2-2017 steeg, vertoonden in het eerste half jaar van 2018 wederom allemaal een stijging. De sectoren waarvan de EBITDA multiple in H2-2017 gelijk bleef, vertoonden ook in H1-2018 geen verandering. De betaalde overnameprijzen stijgen dus met name in de populaire overname sectoren. De ranking van sectoren, van duur naar goedkoop, is ongewijzigd.

De huidige overnamemarkt is een verkopersmarkt, er is meer vraag dan aanbod. Een groot gedeelte van die vraag komt van middelgrote en grote bedrijven (strategische kopers) en private equity maatschappijen. Beide partijen zijn op dit moment naarstig op zoek naar MKB-bedrijven om in te investeren. Dit leidt onvermijdelijk tot een opwaartse druk op de prijzen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de resterende maanden van 2018 zijn en blijven positief: ruim 90% van de overnameadvieskantoren verwacht dat de MKB-overnamemarkt de komende 6 maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van circa 7% verwacht dat de markt gaat verslechteren.

Vragen over koop of verkoop van uw bedrijf? Wij komen graag op de koffie.

Maiko van Dam of Martijn Boer
Telefoon: 071 – 302 0150