Nieuws

Bedrijven overnemen in crisis tijd

In een crisis heb je altijd bedrijven die het goed (blijven) doen. Dit kan om diverse redenen zo zijn en is niet altijd duidelijk. Deze bedrijven hanteren vaak een manier om verder te groeien door overnames. Het is wenselijk om met respect om te gaan met een bedrijf dat in problemen zit. Waar moet je op letten?

Overnemen van een BV of eenmanszaak

  1. Overnemen van een BV (of NV). De meest gebruikte methode is het kopen van de aandelen van het bedrijf van de oude eigenaar. Het bedrijf blijft intact en u koopt alle activa, passiva, klanten, rechten en verplichtingen. Dat betekent dat u helaas ook alle bedrijfsproblemen overneemt, maar ook de opgebouwde goodwill bij klanten.
  2. Overnemen van een eenmanszaak. Een tweede manier, die vooral gebruikt wordt bij de overname van een eenmanszaak, is het kopen van alle bedrijfsactiva. Alle problemen en schulden blijven dan bij de oude eigenaar achter. Goodwill kan vaak apart betaald worden. Knelpunt bij de activa-overname is de wettelijke verplichting om daarbij ook het personeel over te nemen. Maar in een goedlopend bedrijf hoeft dat geen bezwaar te zijn.

Wat is het bedrijf eigenlijk waard?

Het grootste struikelblok bij een overname is natuurlijk de overnameprijs. Want de opbrengst van de verkoper is de kostprijs van de koper. Daarom wordt vaak – met gespecialiseerde taxateurs – gezocht naar objectieve waardemaatstaven om de prijs in te schatten. Er zijn hiervoor veel methoden beschikbaar,  maar ze hebben, zoals in de praktijk blijk, allemaal hun beperkingen.

Waarop moet u letten bij het kopen van een bedrijf?

  1. Omdat een partij misschien maar een keer een bedrijf koopt of verkoopt en het doorgaans om grote bedragen gaat, is het verstandig er echt werk van te maken.
  2. Vraag een goede beschrijving van het bedrijf waarop uw oog is gevallen. Dat betekent in ieder geval de jaarrekeningen met balans en V & W van de afgelopen jaren, de fiscale positie (vanwege het risico van navorderingen) en de marktpositie (kwaliteit producten of diensten, marktaandelen, imago, enz.).
  3. Onderzoek wat de vooruitzichten zijn van het bedrijf en de bedrijfstak, waarin het bedrijf werkzaam is.
  4. Houd er rekening mee dat een afwikkeling van de overname vanaf de oriëntatie fase, via onderhandelingen tot overdracht, wel een half jaar of langer kan duren.
  5. Gezien de moeilijkheidsgraad is fiscaal , financieel en juridisch advies over de beste opzet en afwikkeling van de overname noodzakelijk.
  6. Let bij een activatransactie – vanwege de fiscale afwikkeling – op de samenstelling van de overnameprijs. Deze bestaat meestal uit een vergoeding voor de overgenomen activa, een vergoeding voor de stille reserves en goodwill. De afschrijvingstermijnen (en dus de belastingbesparing) tussen deze drie verschillen namelijk. Bij een aandelentransactie schrijft u niet af, maar zet u het betaalde bedrag als deelneming debet op uw balans. Een verlieslatend bedrijf kopen is niet alleen een uitdaging voor de nieuwe eigenaar, maar heeft ook een fiscaal voordeel; verliezen uit het verleden zijn – onder strikte voorwaarden – fiscaal compensabel met toekomstige winsten.
  7. Het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden om een bedrijf te kopen is anders dan normale bedrijfsfinancieringen. Bedrijven zijn nu eenmaal meer uniek en riskant dan bijvoorbeeld particuliere woonhuizen. Wel kunt u uw eigen inbreng van tevoren bepalen. Houd er rekening mee dat er een grens is aan wat de bank u – gezien uw eigen vermogen en de winstcapaciteit van het over te nemen bedrijf – wil lenen. Maar het is ook afhankelijk van uw eigen vermogenspositie en winstgevendheid van uw eigen onderneming als u al ondernemer bent.
  8. Wat een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid kan zijn is een achtergestelde lening van de verkopende eigenaar. Deze beschikt – door de verkoop – over een groot kapitaal en het is redelijk (en vanwege terughoudendheid van banken vaak noodzakelijk) dat hij/zij de overname faciliteert. Afhankelijk van de samenstelling van het vermogen, winstgevendheid, dekking komen we tot een leensom voor de overname.

Geïnteresseerd in overnames,  ook in crisistijd?

Bel 06-46607930 of email mvandam@arenafinance.nl