Nieuws

Bijzonder beheer: houd het initiatief

Wanneer het ernaar uitziet dat een onderneming op korte of middellange termijn niet aan de verplichtingen van de bank kan doen, wordt deze overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer. De aantallen dossiers die in behandeling zijn bij de afdelingen bijzonder beheer van de banken nemen af en zijn weer terug op het niveau van voor de crisis. Dat is een goed teken, want het is een indicatie voor het herstel van het Nederlandse bedrijfsleven. Wanneer je toch met deze afdeling in aanraking komt, is goede communicatie en een gedegen plan van aanpak essentieel.

De afdelingen bijzonder beheer hebben de laatste jaren veel kritiek gekregen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft recent een rapport gepubliceerd over hoe de banken omgaan met de vorig jaar opgestelde ‘Handreiking Bijzonder Beheer; wat mag je van banken verwachten’.

In het door EY opgestelde rapport wordt geconstateerd dat de afdelingen bijzonder beheer nog kunnen verbeteren in de communicatie met de klant en het klachtproces laagdrempeliger kunnen maken. Ik denk dat veel ondernemers in het mkb en grootbedrijf dit herkennen. De handreiking is een mooi uitgangspunt. Maar de daarin opgenomen punten worden zeker nog niet in alle gevallen bereikt. Het opstellen van de handreiking geeft wel een goed ambitieniveau weer. We mogen de banken daarop aanspreken. Maar ook voor ondernemers is er uiteraard werk aan de winkel bij een overdracht naar bijzonder beheer.

Een van de onderdelen van de handreiking is “ruimte voor proactieve ondernemers binnen bijzonder beheer”. Het is dus belangrijk dat jij als ondernemer (of adviseur van de ondernemer) ook tijdig en actief nadenkt over de toekomst en waar nodig ingrijpt en bijstuurt. Een actieve en heldere communicatie met de bank over kredietverlening is belangrijk. Houd het initiatief. Niet alleen in goede tijden, maar ook in minder goede tijden. Graag denk ik met u mee over uw financiële pr en gedegen plan van aanpak voor uw onderneming. Ik zet mijn ruim 25 jaar ervaring met financieren graag voor u in. Neem daarvoor contact op via 06 – 4660 7930.