Nieuws

De zin en onzin van bedrijfswaardering in het MKB

Bedrijfswaardering in MKB vereist specifieke aanpak

Feitelijke constatering is dat de waarde van een bedrijf in het MKB een specifieke aanpak vereist boven de waardering van beursgenoteerde bedrijven. Deze laatstgenoemde zijn immers al gewaardeerd en dit wordt van dag tot dag door de markt bijgesteld, hetgeen wordt uitgedrukt in een koers van het aandeel. Een MKB-bedrijf heeft echter andere kenmerken waardoor niet simpelweg de koers/winst-verhouding toegepast kan worden om waarde te bepalen. Verschillende aspecten leiden tot specifieke aandachtsgebieden bij waarderen, waaronder de juistheid en volledigheid van historische gegevens (deze laten het zuivere resultaat zien).

Daarnaast speelt de afhankelijkheid van de ondernemer een grote rol. Indien de onderneming goed in staat is een eventueel verlies van de ondernemer op te vangen leidt dit tot een lager bedrijfsrisico en een hogere waarde. Zo zijn er diverse dimensies waarop een MKB-bedrijf beoordeeld kan worden die bij grootbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen niet of nauwelijks een rol spelen.