Nieuws

Familiestatuut voor goede werkrelatie binnen familiebedrijf

Families maken al sinds mensenheugenis afspraken over hoe ze met hun bedrijf omgaan. In het begin van deze eeuw heeft het familiestatuut zijn intrede gedaan. In een familiestatuut – ook wel familieconvenant of familiaal charter genoemd – leg je als familie je filosofie en spelregels vast voor een goede werkrelatie tussen de familie als eigenaar en het familiebedrijf. Het op de juiste wijze maken van een familiestatuut draagt bij aan continuïteit van het bedrijf en harmonie in de familie. Het goede nieuws is dat steeds meer families ertoe overgaan een familiestatuut te maken.

Het kost tijd en aandacht om een goed familiestatuut te maken. Want de echte waarde van het familiestatuut zit in het gesprek met elkaar en in het creëren van draagvlak voor een gezamenlijke visie en spelregels. Het is de bedoeling dat de familie elkaar écht heeft gesproken en op één lijn zit over die visie en spelregels. Voordat de handtekeningen onder het familiestatuut staan. We zien helaas nog vaak dat het maken van een familiestatuut wordt aangepakt als een soort invuloefening of een eenzijdige wilsverklaring. Of families passen een blauwdruk toe die ze hebben gekregen. Die familiestatuten komen in een la te liggen. Als het spannend wordt, dan blijken de spelregels in het familiestatuut niet te werken omdat er geen draagvlak is voor de gemaakte afspraken.

De waarde zit dus vooral in het proces, in het op de goede manier bespreken van de juiste onderwerpen met alle betrokkenen. Het familiestatuut zal alleen ruzie in families helpen voorkomen als het op deze manier tot stand is gekomen. Arena Finance kan dit proces op een onafhankelijke manier begeleiden, om zo te zorgen voor een goede werkrelatie tussen familieleden binnen een familiebedrijf.