Nieuws

Hoe kom je tot de waarde van een bedrijf?

Wat is de waarde van uw bedrijf? Dat is een belangrijke vraag wanneer u uw bedrijf wilt verkopen. De bepaling van de waarde van uw bedrijf is een belangrijke stap bij de voorbereiding op een bedrijfsoverdracht. Zo krijgt u zicht op de mogelijke verkoopopbrengst van uw onderneming. Maar ook is de waardebepaling een startpunt voor de onderhandeling met aspirant kopers. Zo legt u een solide basis voor de verkoop van uw bedrijf.

Discounted Cashflow methoden

De meest zuivere waarderingsmethode is de Discounted Cashflow methode. Daarbij worden toekomstige kasstromen contant gemaakt naar het waarderingsmoment. De discounted cashflow methode bestaat in diverse varianten, zoals de WACC methode, de Adjusted Present Value methode en de Cash To Equity methode.

Deze DCF methoden steunen volledig op de toekomstige financiƫle prestaties. Daar zit ook het belang van de koper. Want hij koopt met zijn investering in de aandelen de toekomstige vrije kasstromen. Deze waarderingsmethoden gaan er van uit dat de financiƫle toekomst zich laat voorspellen. Dat is dan ook het meest kwetsbare van deze methoden. Hoe dan ook: alle methoden voor bedrijfswaardering pretenderen een reflectie te zijn van een bedrijfseconomisch verantwoorde koopprijs.

Verschil waarde en prijs

Fundamenteel is ook het verschil in waarde van een bedrijf en de uiteindelijke koopprijs. Dat hangt samen met het economisch gegeven dat de transactie van vrije mensen wordt gedreven door het streven om hun individuele positie te verbeteren. Dit is ook de basis voor de ruilhandel. Ik krijg A en offer daarvoor B op. En voor de contractspartij geldt overigens het omgekeerde. Een transactie komt alleen tot stand indien de waarde van het verkregen goed meer is dan prijs, i.c. de waarde van het opgeofferde goed.

Komt u uiteindelijk in de onderhandelingsfase met aspirant kopers? Een degelijke en goed onderbouwde bedrijfswaardering is dan een solide basis.

Meer weten? Belt u ons en wij komen vrijblijvend langs.

Maiko van Dam - adviseur