Nieuws

Interim Management en Bijzonder beheer

Interim Management

In de praktijk merk ik dat organisaties constant aan verandering onderhevig zijn. Dit veranderen is vaak moeilijk. De richting is vaak (ook niet altijd) wel duidelijk, maar het eens worden over de route vergt energie, durf, snelheid, logica en veel vaardigheden.

Dit kan ertoe leiden dat u behoefte heeft aan een interim manager voor een beperkte periode in uiteenlopende rollen, processen en expertise gebieden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Ik ben de specialist die uw organisatie kan verder helpen.

Ik onderscheid vijf categorieën interim management:

  • overbrugging van een vacature;
  • initiëring, implementatie en afronding van projecten;
  • oplossing van crisis en problemen;
  • verbetering van deskundigheid en kwaliteit;
  • initiëren, implementatie en borging van (strategische) veranderingen.

Ik heb in deze categorieën als interim manager in de financiële dienstverlening een substantiële hoeveelheid aan kennis en ervaring opgebouwd. Als interim manager maar ook als consultant. Daarnaast kan ik door mijn brede scope, inlevingsvermogen en analytisch vermogen een onderbouwd organisatie advies geven indien een organisatie aan de vooravond staat van strategische, tactische of operationele vernieuwingen.

Meer weten over interim management? Bel 06 – 4660 7930

Bijzonder (Intensief) Beheer

Dit zijn van die trajecten waarbij MKB organisaties voor grote opgaves staan.

U heeft er vast wel van gehoord, de afdeling Bijzonder Beheer of Intensief Beheer bij uw bank. Vele ondernemers zijn op dit moment onder begeleiding van deze afdeling of zijn onder begeleiding van deze afdelingen geweest. Dit hoeft helemaal niet erg te zijn, het kan de onderneming juist helpen om uit een precaire situatie te komen.

Hoe dan ook één consequentie is altijd nadelig: de naam van de afdeling Intensief Beheer brengt een zware lading met zich mee. Daarnaast komen er extra kosten bij kijken. U kunt hierbij denken aan beheerskosten of een hogere rente die de bank rekent. Dat voelt onrechtvaardig: juist in een periode dat uw bedrijf dit financieel gezien niet goed uitkomt. Iedere ondernemer wil graag vermijden dat hij in deze situatie komt.

TIPS om scherp te blijven:

  • Zorg dat de informatie over de performance van uw bedrijf up to date is;
  • Zorg voor een plan van aanpak;
  • Zorg voor een Management Informatie Systeem (MIS);
  • Ken de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw onderneming;
  • Schroom niet om in actie te komen.

Ik kan u helpen zaken het hoofd te bieden.