Nieuws

Rentabiliteit van uw bedrijf is dé basis voor bedrijfsoverdracht

De rentabiliteit van uw onderneming is een belangrijke graadmeter voor aspirant kopers van uw bedrijf. Strategische kopers voor uw onderneming, Management Buy In (MBI) en Management Buy Out (MBO) kandidaten wegen de rentabiliteit  van uw onderneming stevig mee in hun afwegingen.

De rentabiliteit bepaalt in welke mate zij financieel rendement kunnen verwachten op het -door hen- ingebrachte vermogen. Dit is essentieel voor de financiering van de koop van uw bedrijf. Als de rentabiliteit van uw onderneming goed is, is er ook sprake van een voldoende betaalcapaciteit om de koopsom te kunnen terugverdienen!

En hoeveel risico zij als vermogensverschaffers daarbij lopen. Een solide winstgevendheid is daarom van grote waarde als u op zoek gaat naar risicodragend of bancair vermogen.

Maar ook als u uw bedrijf wilt verkopen! Ook dan is het een groot pluspunt als de rentabiliteit van uw bedrijf uitstekend is. Want een stevig financieel rendement is het fundament voor de toekomstige vrije kasstromen. En daarmee de basis voor een hogere bedrijfswaardering. Uit een artikel over de Discounted Cash Flow methode (DCF methode) blijkt dat al snel met een beperkt aantal aanpassingen de bedrijfswaarde met 50% toeneemt. Vlot verdiend! Maar blijf kritisch want de waarde bestaat niet. Schakel een goede adviseur in om u te begeleiden. Bij koop of verkoop van een of uw bedrijf.

Maiko van Dam: 071 – 302 0150