Nieuws

Tips voor een goede bedrijfsstrategie

De economische crisis heeft veel ondernemers in de afgelopen jaren parten gespeeld. Vele ondernemers, maar ook hele sectoren, zijn in die periode in zwaar weer terechtgekomen. Daarvoor waren diverse oorzaken aan te wijzen, zoals ondernemers die in het verleden op te grote voet hebben geleefd en als gevolg daarvan te weinig vet op de botten hadden om de crisis te overleven. Vaak liggen de oorzaken dus bij een verkeerde bedrijfsstrategie in het verleden. Soms lijken de problemen niet zozeer bij het bedrijf zelf te liggen. Er zijn hele sectoren die in de problemen kwamen waarvan het business- en verdienmodel in sneltreinvaart achterhaald was. De afgelopen 10 jaar hebben veel bedrijven in het teken gestaan van overleven. Overigens gold dat niet voor alle ondernemers, ook in crisistijd zijn er altijd kansen.

Belangrijke tips bij groei of strategische herpositionering van de onderneming zijn:

  • Definieer een heldere en ambitieuze stip op de horizon, een wenkend perspectief waar je een duidelijke gedachte en gevoel bij hebt. Geen luchtkastelen, geen luchtfietserij of gebakken lucht. Maar echte plannen en ideeën die door passie tot stand zijn gekomen.
  • Vertaal het wenkend perspectief naar concrete doelen! Doe dit laatste als er een lange weg te gaan is naar het einddoel!
  • Ontwikkel mogelijke en realistische scenario’s (scenarioplanning) om daarmee te verkennen wat er mogelijk in de toekomst kan gebeuren en wat daarvan de consequenties kunnen zijn! Op basis daarvan kun je mogelijke bijsturingsacties op basis van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) bepalen. Je kunt dit maar beter vooraf bedenken in plaats van achteraf.
  • Kijk naar de commercie, organisatie en financiën. Groeiende ondernemingen (of bedrijven in zwaar weer) krijgen nogal eens te maken met grote bedrijfskundige uitdagingen. Bedenk vooraf waar je allemaal tegenaan kunt lopen. Zo is het bijvoorbeeld goed om met een onafhankelijke derde de scenario’s door te nemen. Door een frisse blik van buiten worden de ogen sneller geopend. Ben je ervan bewust dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van het personeel en het financiële fundament kritische succesfactoren zijn om de groei daadwerkelijk te kunnen realiseren (of de schade te beperken).