Nieuws

Uitgangspunten voor een goede “Buy and Build” strategie

Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard en waar moet ik mij op richten?

De waarde van de onderneming wordt gebaseerd op gerealiseerde winsten in het recente verleden en de toekomstverwachtingen. Die waarde staat nooit vast (al was het maar omdat een bedrijf meer waard is voor de ene koper dan de andere), maar een schatting is wel te maken. Laat daarom een waardebepaling opstellen, het liefste door een professional, die een beeld kan geven van de waarde van de te verkopen onderneming. Elke professional zal een andere waarderingsmethode hanteren, maar ze maken vrijwel altijd gebruik van de volgende drie gangbare modellen:

  1. Intrinsieke waarde / marktwaarde

De waarde van de onderneming kan vastgesteld worden volgens lang geleden afgesproken ‘boekhoudkundige’ afspraken, de zogeheten intrinsieke waarde.

  1. Discounted Cash Flow

Deze methode is gebaseerd op een reeks bedragen, die de onderneming te kort komt (negatieve cashflow) of overhoudt (positieve cashflow) uit de bedrijfsvoering. Deze bedragen worden afgezet in de tijd en gecorrigeerd voor rente en risico.

  1. Waardering op basis van winst

Vaak wordt een veelvoud van de winst genomen als waarderingsmethode voor een fusie of overname. Deze methode is geschikt voor bedrijven met een gedegen financiële geschiedenis. De koers-winstverhouding geeft de waarde van de onderneming gedeeld door de winst (meestal na belasting).

Meer weten? mail of bel 06-4660 7930