Nieuws

Wanneer moet je als bedrijf naar Bijzonder Beheer van de bank of geldverstrekker?

Belangrijkste criteria is het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen op de korte termijn (en misschien ook lange termijn).

Als een bedrijf wordt overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer is het in de ogen van de bank of geldverstrekker niet waarschijnlijk, dat de onderneming op korte of middellange termijn aan de verplichtingen van haar bank of geldverstrekker kan voldoen. Voor alle duidelijkheid: hiervan is geen sprake als het bedrijf een enkele keer te laat is met haar rentebetaling of aflossing, of wanneer er sprake is van een incidenteel hogere rekening-courantstand dan de afgesproken limiet. Er moet in de ogen van de bank sprake zijn van structurele problemen met de winstgevendheid en bedrijfsvoering van de onderneming. Bij niet of onvoldoende ingrijpen door de directie van het bedrijf zal het toekomstperspectief van het bedrijf onder druk komen te staan en kan de continuïteit in gevaar komen.

Signalen

Concrete signalen van een toekomstige overdracht naar Bijzonder Beheer zijn:

 • de onderneming heeft twee jaren op rij verlies gemaakt;
 • de onderneming heeft een solvabiliteit van minder dan 25% (eigen vermogen / totaal vermogen). Of misschien zelfs een dreigend negatief vermogen;
 • de onderneming heeft een langere periode moeilijk kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de bank.

Geen harde criteria

Voor de volledigheid is het goed op te merken, dat bovengenoemde criteria slechts een leidraad zijn. Zo heeft elke bank of geldverstrekker zijn eigen criteria, waarbij deze ook afhankelijk kan zijn van de inschattingen van de betrokken accountmanagers. Zo wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de vooruitzichten van de branche waarin het bedrijf actief is.

Ook wordt gekeken naar de kwaliteiten van de ondernemer of het directieteam. Deze inschattingen zijn uiteraard subjectief van aard, maar spelen zeker een rol in de afweging of het bedrijf wordt overgedragen naar de afdeling Bijzonder Beheer van de bank.

Wat staat er in een financieringsmemorandum als dit naar een geldgever gaat?

De eerste kennismaking draait om het inschatten van de succeskans van uw aanvraag. U krijgt direct van een financieringsspecialist de feedback die u zoekt en of het plan kans van slagen heeft bij financiers. Het is voor ons erg belangrijk om u als klant goed te leren kennen. Dit zorgt er namelijk voor dat wij uw plan optimaal kunnen presenteren bij verschillende financiers / geldverstrekkers. Go no go?

Zaken die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • Is helder wat de financieringsbehoefte is en waarvoor deze nodig is?
 • Wat is de eerste denklijn qua structurering van deze bedrijfsfinanciering?
 • Wat is de kans dat financiers deze investeringen zullen willen financieren?

Dit is weer afhankelijk van:

 1. ‍De mate waarin de historische cashflow van de onderneming voldoende was voor de historische financiële verplichtingen;
 2. De mate waarin de toekomstige cashflow van de onderneming passend is op de toekomstige verplichtingen;
 3. De mate waarin de financiering is afgedekt met onderpand;
 4. De hoogte van het risico die ratingsystemen van de financier vaststellen
 5. Tegen welke voorwaarden en condities zullen financiers dit accepteren?
 6. Hoeveel tijd gaan deze financieringstrajecten kosten? Wat kan de klant zelf doen en wat doen wij als adviseur?
 7. Wat gaat een dergelijk traject kosten voor de onderneming?

Nieuwsgierig? Neem contact op:  06 – 4660 7930