Nieuws

Wat als je bedrijf wordt overgenomen?

Neem contact op met Carola Jansen over de gevolgen op arbeidsrechtelijk gebeid.

Bij de overname van het ene bedrijf door het andere kan er in arbeidsrechtelijke zin sprake zijn van “overgang van onderneming” (hierna: ovo). Dit is overigens niet het geval als het puur en alleen om een aandelentransactie gaat. Ovo heeft gevolgen voor de arbeidsrechtelijke verhoudingen.

De werknemers gaan met hun rechten en verplichtingen over op de verkrijger van de onderneming, tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de oude werkgever. Daarnaast is de oude werkgever nog een jaar medeverantwoordelijk voor de naleving van de arbeidsovereenkomst. Ook bij een fusie, splitsing, of verkoop van een economische eenheid kan sprake zijn van een ovo, het bedrijf hoeft dus niet volledig te worden overgenomen. Ontslag op grond van ovo is niet toegestaan. Hoe zit het dan met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en eventueel overtollig personeel? Is er dan helemaal niets mogelijk? Jawel, maar wat dat is hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Daarom is het zaak tijdig juridisch advies in te winnen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van een eventuele aankoop van (een deel van) een onderneming.

Carola Jansen
advocaat & mediator
info@legalbalance.nl
06-4215 0622