Nieuws

Zijn er kansen die ik mis? Is een ander bedrijf overnemen een kans?

Ondernemers zijn steeds op zoek naar de versteviging van hun positie in de markt. Dit kan door te investeren in nieuwe producten. Of door marktontwikkeling: het versterken van de concurrentpositie, het zoeken van nieuwe afzetgebieden, het opzetten van een (im) exportkanaal, het aanstellen van distributeurs en agenten etc. Die bedrijfsstrategie is het model van de autonome groei.

Een alternatief is de groei door een strategische bedrijfsovername. De bedrijfsoverdracht van een andere onderneming die ‘op een of andere manier’ waarde toevoegt aan de eigen bedrijfsactiviteiten. Mits goed voorbereid en uitgevoerd is dat vaak een betere manier om groei te realiseren. Door de strategische bedrijfsovername wordt snel en effectief een groter marktaandeel verkregen. Het kan gaan om een directe concurrent. Maar ook een bedrijf die producten en diensten levert die aansluiten bij het eigen aanbod.

Groei is bedrijfsmatig soms een noodzaak. Kleinschaligheid levert onvoldoende rentabiliteit van het bedrijf. Alleen voldoende schaalgrootte van bedrijfsactiviteiten is op termijn de basis voor continuïteit van de onderneming. Dat kan alleen door voldoende schaal te creëren.

Meer weten? info@arenafinance.nl of 06 – 4660 7930